top of page
Hompage-Section-Banner
Homepage-Section
BACKGROUND - W Noisex3.png

HELLO

BECAUSE OF YOU
PREFER
#LISTEN

#Listen to the honesty of young leaders when "learning one thing, doing another" or #hearing about the simplicity of experienced people. We invite you to #listen to Dear Our Community's podcast series "Try It Honestly", "Visit the Beauty" of Dear Our Community!

​Podcast DOC is available on:

Episodes
Logo-Soundio-Resized_edited.png
image 6.png
image 7-1.png
image 8-1.png
Paper 2.jpg
NGHE PODCAST HEN
Paper 2.jpg
ĐỌC BLOG NHỈ
Paper 2.jpg
XEM VIDEO NHA
Background-3.png
No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
Background-3.png

HAY

BECAUSE OF YOU
PREFER
#READ

#Read about issues surrounding social impact stories, along with useful shares for choosing a career - doing a job - being good at it from "old people" to "young people" with experiences deeply on this journey. Please #read!

THEMED

CONTENT CONTRIBUTORS

Element-Topic 1-min.png

Mang lại những nội dung chia sẻ hữu ích để đồng hành cùng các bạn trẻ từ lúc chọn nghề, đến khi làm nghề và giỏi nghề

Element-Topic 1-min.png

Nơi các bạn trẻ yêu thích tác động xã hội được khám phá về những vấn đề đang tồn tại trong đời sống và đóng góp giải pháp.

Element-Topic 1-min.png

Nơi các bạn trẻ tìm hiểu và học hỏi để tìm được một Sự Nghiệp Hạnh Phúc cho riêng mình

image.png

Mina Chung

Đại sứ của nền tảng cộng đồng phụ nữ chuyên về tài chính và sự nghiệp.

image.png

Magie Tuyết Anh

Tác giả cuốn sách Quý Cô Thanh Lịch - Từ Online Đến Offline: Hành Trình Xây Dựng Phiên Bản Rực Rỡ Nhất

Homepage-Section-Doc
Background-3.png

OR

BECAUSE YOU LIKE#TO WATCH

#Watch for content and knowledge about stories of social impact in Vietnam