top of page
Background-Banner.jpg

BECAUSE YOU LIKE 

LISTEN!

#Listen to the sincerity of young leaders when "learning one thing, doing another" with the desire to create positive impacts for society. Please listen to the podcast season 3 "Try It Honestly" by Dear Our Community!

40+

Episodes

35K+

Download

50

Guest speakers

Loog-Spotify-Resized.png
Logo-Spotify-Resized.png
Logo-Google-Resized.png
Logo-Soundio-Resized.png
Nghe-banner.jpg
No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
Background-Green-Column-new.jpg

LISTEN ALSO

WHAT DO THE DOC LISTENERS SAY?

Paper 2.jpg

Thuyvo12

30 thg 3, 2021

Truly inspiring!

Great podcasts with amazing guest speakers who are actively making our community better

Paper 2.jpg

Koolseal

25 thg 5, 2021

Mang tính nhân văn cao

Mình yêu mến podcast đem đến những câu chuyện làm việc phi lợi nhuận truyền cảm hứng tới giới trẻ

Paper 2.jpg

Lita3012

22 thg 9, 2022

Khách mời tuyệt vời

Ở DOC podcast, mình được gặp những "hero" giữa đời thường mà không đâu tìm thấy. Mỗi câu chuyện mang một hành trình đặc biệt rất riêng, mà vẫn rất gần.

bottom of page