top of page

Thực tập sinh truyền thông ICS-VietPride


Vị trí

Thực tập sinh truyền thông ICS(Trợ lý Điều phối truyền thông VietPride TP.HCM 2024)

Mục tiêu

Hỗ trợ triển khai kế hoạch truyền thông giai đoạn 31/07 – 31/10/2024 theo đúng kế hoạch mục tiêu của ICS.

Chịu trách nhiệm giám sát và báo cáo

Trợ lý truyền thông ICS

Mối quan hệ công việc

- Tất cả các nhân sự khác trong tổ chức.

Các kết quả và nhiệm vụ chính phải đạt được

Chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ và yêu cầu của quản lý truyền thông − Cùng với Trợ lý truyền thông ICS xây dựng, thực hiện kế hoạch truyền thông và sản xuất các sản phẩm truyền thông của ICS (viết và dịch bài đăng, thiết kế hình ảnh bài đăng); − Hỗ trợ Điều phối truyền thông VietPride thực hiện Kế hoạch truyền thông VietPride TP.HCM 2024 và điều phối nhóm TNV Truyền thông;

− Tham gia xây dựng và thực hiện Kế hoạch nội dung (Content plan) cho các kênh truyền thông VietPride; − Tham gia sản xuất nội dung và các ấn phẩm truyền thông cùng Ban Truyền thông VietPride;

− Hỗ trợ cung cấp thông tin, dữ liệu để thực hiện báo cáo đánh giá hiệu quả truyền thông sau sự kiện/dự án; − Đảm bảo thực hiện tất cả các sản phẩm truyền thông theo đúng branding của ICS và các chương trình của ICS.

Kết quả đạt được

-  Thực hiện theo đúng kế hoạch truyền thông chi tiết của ICS và VietPride TP.HCM 2024 trong thời gian 31/07 – 31/10/2024;

-  Hỗ trợ đóng góp để điều chỉnh và cập nhật kế hoạch truyền thông theo nhu cầu và biến động của các chương trình theo từng giai đoạn;

-  Có các sản phẩm truyền thông thể hiện đúng đặc trưng và tinh thần các chương trình.

Các kiến thức, kỹ năng và phẩm chất chính

Các kiến thức và kỹ năng bắt buộc

-  Có kinh nghiệm thực hiện hoạt động truyền thông trong các dự án về LGBTI+;

-  Có kỹ năng thực hiện kế hoạch truyền thông một cách bài bản;

-  Cam kết với các giá trị, nguyên tắc và cách thức làm việc của ICS như bình đẳng giới, cách tiếp cận dựa trên quyền và tôn trọng sự đa dạng; -  Có khả năng làm việc độc lập, chịu trách nhiệm và hoàn thành công việc theo thời hạn;

-  Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Các kiến thức và kỹ năng khuyến khích

- Có kỹ năng sử dụng ít nhất một công cụ thiết kế (Canva, Photoshop, Adobe Illustration,...)

- Có khả năng viết bài truyền thông bằng tiếng Anh.

Quyền lợi

-  Được hỗ trợ chi phí đi lại trong 3 tháng;

-  Được cấp giấy chứng nhận TNV;

-  Được cấp dấu mộc hoàn thành hồ sơ thực tập sinh (nếu có nhu cầu);

-  Được tri ân bằng 1 bộ quà tặng ICS.

Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ tới địa chỉ email communication@ics.org.vn (cc info@ics.org.vn) trước 23:59 ngày 18/07/2024. Hồ sơ bao gồm:

-  Thư ngỏ giới thiệu bản thân và sự quan tâm;

-  CV chi tiết năng lực và kinh nghiệm;

-  Một số thiết kế đã thực hiện trước đây (nếu có).

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Diệu Anh (communication@ics.org.vn | 0932201212). Xin chân thành cảm ơn.

0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Bài viết mới nhất
No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
Xem nhiều
No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.

Xem nhiều

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page