top of page
Background-3.png
Background-purple-paper-min.png

VÌ BẠN THÍCH #LÀM

Chúc mừng bạn đã trang bị những kiến thức nền thông qua mục #nghe, #đọc, #xem của Dear Our Community. Còn bây giờ, hãy bắt tay #làm ngay thôi!

372916412_1037437367392720_5529573380340984491_n_edited.jpg
Homepage-Section-Lam
368442978_1031530804650043_62391244914122302_n.jpg

DOC Talent

  • DOC Talent là chương trình tư vấn và kết nối bạn đến với các cơ hội công việc trong lĩnh vực phát triển bền vững.

  • Khi tham gia DOC Talent, bạn sẽ được DOC cung cấp nền tảng, hỗ trợ tư vấn xây dựng hồ sơ năng lực (professional profile), khai vấn 1-1 và cơ hội công việc được thiết kế riêng phù hợp với mong muốn cá nhân.

Background-3.png
Background-purple-paper-min.png
DÀNH CHO GIỚI TRẺ

Đồng hành qua nội dung, tập huấn, cơ hội thực hành và công việc tạo tác động xã hội và phát triển bền vững.

  • ​Podcast, Blog & Video chia sẻ nội dung, kiến thức, câu chuyện về phát triển bản thân và công việc tạo tác động xã hội​

 

  • Tập huấn chia sẻ kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hành công việc tạo tác động xã hội tích cực​

 

  • Cơ hội thực hành và cơ hội công việc tạo tác động xã hội tích cực tại Việt Nam

 

  • Kết nối và chia sẻ với những người cùng chí hướng trong cộng đồng  Phát Triển Bền Vững 

01.

DÀNH CHO DOANH NGHIỆP & TỔ CHỨC

Đơn vị uy tín cung cấp nội dung thiết thực, góc nhìn mới mẻ và nguồn nhân lực trẻ về Phát Triển Bền Vững thông qua chuyên môn, hiểu biết sâu và mạng lưới trong ngành.

  • Xây dựng nội dung hướng đến các bạn trẻ quan tâm về các vấn đề xã hội, môi trường và có tinh thần đóng góp tại Việt Nam

  • Thúc đẩy sự tham gia và gắn kết các bạn trẻ quan tâm về chủ đề xã hội, môi trường

  • Cung cấp nguồn nhân lực trẻ phù hợp cho chương trình, dự án tạo tác động xã hội tại Việt Nam

02.

Homepage-Section-Lam
bottom of page