top of page
Background-Banner.jpg

VÌ BẠN THÍCH 

ĐỌC

#Đọc về những vấn đề xoay quanh các câu chuyện tạo tác động xã hội, cùng các chia sẻ hữu ích cho việc chọn nghề - làm nghề - giỏi nghề từ các "lão làng" cho đến những "bạn trẻ" có những trải nghiệm sâu sắc trên hành trình này. Mời bạn #đọc nhé!

Background-3.png

CHỦ ĐỀ NỔI BẬT

Paper 2.jpg
NGỌN NGÀNH NGHỀ

Chuyên mục Ngọn Ngành Nghề mục tiêu mang lại những nội dung chia sẻ hữu ích để đồng hành cùng các bạn trẻ từ lúc chọn nghề, đến khi làm nghề và giỏi nghề

NNNresize.webp
Paper 2.jpg
XÃ HỘI THOẠI
 

Chuyên mục Xã Hội Thoại: Nơi các bạn trẻ yêu thích tác động xã hội được khám phá về những vấn đề đang tồn tại trong đời sống và đóng góp giải pháp.

XHTresize.webp
Paper 2.jpg
SỰ NGHIỆP HẠNH PHÚC

Chuyên mục Sự nghiệp hạnh phúc: Nơi các bạn trẻ tìm hiểu và học hỏi để tìm được một Sự Nghiệp Hạnh Phúc cho riêng mình

Banner-SNHP-01.webp
THUMBNAIL_ESP_4_1200X800-2.png
NNN
XHT
SNHP
bottom of page