top of page

KỸ NĂNG 
CÁC KHÓA HỌC KỸ NĂNG
 THỰC HÀNH CÔNG VIỆC TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI

 Khoá học
"Gây quỹ bền vững -
Bắt đầu từ đâu?
"

Khóa học tập trung chia sẻ những kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp bạn và tổ chức gây quỹ bền vững, bao gồm phân tích về các nguồn quỹ bạn có thể tiếp cận và những cách thức tiếp cận phù hợp. Với mong muốn giúp bạn có thể chuẩn bị tốt nền tảng quan trọng để thực hành, cũng như giữ phong độ tốt trong công việc gây quỹ đầy thử thách nhưng cũng rất thú vị này. Bên cạnh đó, bạn hoàn toàn có thể áp dụng những kỹ năng được học vào những công việc tương tự khác ở các doanh nghiệp. 

 Khoá học
"Truyền thông tạo
tác động xã hội"

Quang ba khoa hoc onl-02-02.jpg

Khoá học tập trung cung cấp những kiến thức quan trọng về truyền thông tạo tác động xã hội, bao gồm những kỹ năng nền tảng như xác định đối tượng khán giả, cách đưa ra thông điệp, cách tạo nội dung trên các kênh khác nhau, và cách quản lý thương hiệu. Qua đó, bạn sẽ có một cái nhìn thực tế và đặc thù về truyền thông tạo tác động xã hội trong bối cảnh Việt Nam, để bước đầu đưa ra được những chiến lược và cách thực hành công việc truyền thông tạo tác động xã hội của mình.
 

bottom of page