top of page

KỸ NĂNG 
CÁC KHÓA HỌC KỸ NĂNG
 THỰC HÀNH CÔNG VIỆC TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI

 Khoá học
"ESG Thực chiến – Làm sao & Làm cho ai?"

1.png

Khoá học tập trung cung cấp nền tảng kiến thức về ESG dành cho người mới, giúp học hiểu rõ về ESG và các thuật ngữ liên quan như Sustainability, CSR và CSV. Bên cạnh đó, khóa học đưa ra những dẫn chứng cụ thể về cách thức thực hành ESG thực tế tại doanh nghiệp, cùng các bước triển khai ESG thực chiến để ứng dụng hiệu quả ở mọi mô hình doanh nghiệp. Qua đó, bạn sẽ nắm bắt được nguyên tắc và kỹ năng để áp dụng ESG trong công việc và cuộc sống hàng ngày của mình.

 Khoá học
"ESG Thực chiến - 9 bước xây dựng chiến lược và hoạt động ESG tại doanh nghiệp?"

2.png

Trong khóa học “ESG Thực chiến: 9 bước xây dựng chiến lược và hoạt động ESG tại doanh nghiệp”, người học sẽ được tìm hiểu các động thái của cộng đồng quốc tế về ESG cũng như những triển khai tại Việt Nam, thông qua dẫn chứng về thực hành ESG tại các doanh nghiệp lớn như Vinamilk, Unilever, AIA.  

 Khoá học
"Gây quỹ bền vững -
Bắt đầu từ đâu?
"

Khóa học tập trung chia sẻ những kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp bạn và tổ chức gây quỹ bền vững, bao gồm phân tích về các nguồn quỹ bạn có thể tiếp cận và những cách thức tiếp cận phù hợp. Với mong muốn giúp bạn có thể chuẩn bị tốt nền tảng quan trọng để thực hành, cũng như giữ phong độ tốt trong công việc gây quỹ đầy thử thách nhưng cũng rất thú vị này. Bên cạnh đó, bạn hoàn toàn có thể áp dụng những kỹ năng được học vào những công việc tương tự khác ở các doanh nghiệp. 

 Khoá học
"Truyền thông tạo
tác động xã hội"

Quang ba khoa hoc onl-02-02.jpg

Khoá học tập trung cung cấp những kiến thức quan trọng về truyền thông tạo tác động xã hội, bao gồm những kỹ năng nền tảng như xác định đối tượng khán giả, cách đưa ra thông điệp, cách tạo nội dung trên các kênh khác nhau, và cách quản lý thương hiệu. Qua đó, bạn sẽ có một cái nhìn thực tế và đặc thù về truyền thông tạo tác động xã hội trong bối cảnh Việt Nam, để bước đầu đưa ra được những chiến lược và cách thực hành công việc truyền thông tạo tác động xã hội của mình.
 

bottom of page