top of page

Th 7, 14 thg 10

|

Công ty TNHH Intel Products Vietnam

Intel Company Tour

Cơ hội tuyệt vời để học viên tham quan và tìm hiểu môi trường làm việc tại Intel, khám phá các thực hành ESG thực tế và kết nối với doanh nghiệp để mở rộng mạng lưới, tìm kiếm cơ hội học hỏi, thực hành.

Không có bán vé
Xem các sự kiện khác
Intel Company Tour
Intel Company Tour

Thời gian & Địa điểm

8:00 14 thg 10, 2023 – 12:00

Công ty TNHH Intel Products Vietnam, Hi-Tech Park, Lô I2, Đ. D1, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giới thiệu về sự kiện

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

  • Giúp học viên biết về cách thực hành ESG tại doanh nghiệp: Cung cấp kiến thức và thông tin về cách Intel thực hiện các nguyên tắc và cam kết liên quan đến Môi trường (Environment), Xã hội (Social), và Quản trị (Governance). Giúp học viên hiểu rõ cách mà công ty Intel đóng góp vào việc xây dựng một xã hội và môi trường làm việc bền vững.
  • Hiểu về môi trường làm việc tại Intel: Cung cấp cái nhìn chi tiết về môi trường làm việc tại công ty Intel, bao gồm văn hóa công ty, cơ hội phát triển nghề nghiệp, và các chương trình hỗ trợ nhân viên.
  • Giúp các học viên tiếp cận với những cơ hội việc làm tại Intel liên quan về ESG.

2. Yêu cầu dành cho người tham dự

  • Khuyến khích tìm hiểu cơ bản về công ty Intel và các thực hành về ESG của Intel trước khi tham gia chương trình.
  • Tham gia tích cực trong các hoạt động và buổi thảo luận, tuân thủ tất cả các quy tắc an toàn và hướng dẫn của công ty Intel trong suốt chương trình.
  • Chấp nhận và tham gia vào việc thu thập phản hồi sau chương trình để cung cấp ý kiến, đóng góp vào việc cải thiện chương trình trong tương lai.

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG

  1. Thời gian: 8:00 - 12:00, Thứ Bảy, ngày 14/10/2023
  2. Địa điểm: Công ty TNHH Intel Products Vietnam, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
  3. Thành phần tham gia: Dành riêng cho học viên của Dear Our Community.

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page