top of page
KV with Title Sponsor.jpg

SERIES PHỎNG VẤN NGHỀ TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

Box in cover
Kelly.profile.photo_-uai-1440x960.jpg
SERIES ĐƯỢC DẪN DẮT BỞI

Võ Ngọc Tuyền (Kelly)

Founder & CEO, Dear Our Community

​NHỮNG VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT

Khách mời của Series Mở Đường - Dẫn Lối là những người đang thực hành công việc tạo tác động xã hội nhiều năm tại Việt Nam đến từ các công ty và tổ chức khác nhau, với mong muốn chia sẻ trải nghiệm "dấn thân"

của mình với những bạn trẻ quan tâm.