top of page

​MỞ ĐƯỜNG -
DẪN LỐI

Series nội dung đầu tiên tại Việt Nam chia sẻ kiến thức và trải nghiệm thực tế của những người làm nghề tạo tác động xã hội cùng hướng về một Việt Nam phát triển bền vững.

SERIES PHỎNG VẤN NGHỀ TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

Box in cover
Kelly.profile.photo_-uai-1440x960.jpg
SERIES ĐƯỢC DẪN DẮT BỞI

Founder & CEO, Dear Our Community

Võ Ngọc Tuyền (Kelly)

​NHỮNG VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT

Khách mời của Series Mở Đường - Dẫn Lối là những người đang thực hành công việc tạo tác động xã hội nhiều năm tại Việt Nam đến từ các công ty và tổ chức khác nhau, với mong muốn chia sẻ trải nghiệm "dấn thân" của mình với những bạn trẻ quan tâm.

HUTECH 2 Large.jpeg

​CỘNG ĐỒNG CỦA BẠN

​Là "Dear Our Community - Sự Nghiệp Hạnh Phúc". Chúng mình mở đường để dẫn lối bạn đến với cộng đồng tạo tác động xã hội đầu tiên tại Việt Nam. 

bottom of page