top of page

Tuyển dụng cộng tác viên nghiên cứu tại CL2B


CL2B đang tiến hành nghiên cứu để tìm hiểu hoạt động thu gom rác thải, phế liệu nhựa ở Việt Nam nhằm đưa ra các đặc tính, đặc thù của các vựa ve chai và chuỗi thu gom nguyên vật liệu tái chế tại các tỉnh miền nam Việt Nam. Bao gồm: Độ lớn, cách thức hoạt động, địa điểm, và các đặc thù liên quan đến đặc tính xã hội  - kinh tế của địa phương.


Tuyển dụng cộng tác viên nghiên cứu


Thời gian: 25/01/2024 - 31/01/2024 (tổng cộng khoảng 5-7 ngày làm việc – tùy thuộc vào đặc điểm địa lý của các tỉnh)

Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An

Số lượng: 02 người

Công việc chính: Thu thập dữ liệu liên quan đến quản lý chất thải rắn bao gồm lập bản đồ, lấy mẫu, phỏng vấn.


Yêu cầu

- Sinh viên đại học hoặc cộng tác viên tự do hiện đang sinh sống tại một trong các tỉnh/thành phố sau: Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An

- Có khả năng lái xe máy (có bằng lái xe máy hợp pháp) đến các địa điểm được chỉ định

- Đang sống và là người địa phương tại một trong các tỉnh được chỉ định là một lợi thế

- Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh trung bình (intermediate)


Phúc lợi

- Phụ cấp: 2.500.000 VNĐ (Long An), 2.000.000 VNĐ (Bà Rịa - Vũng Tàu)

- Hỗ trợ chi phí đi lại các địa điểm được chỉ định

- Thưởng vượt KPI
0 bình luận

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
Bài viết mới nhất
Xem nhiều
bottom of page