top of page
KV with Title Sponsor.jpg

SERIES PHỎNG VẤN NGHỀ TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

Box in cover
Kelly.profile.photo_-uai-1440x960.jpg
SERIES ĐƯỢC DẪN DẮT BỞI

Võ Ngọc Tuyền (Kelly)

Founder & CEO, Dear Our Community

​NHỮNG VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT

Khách mời của Series Mở Đường - Dẫn Lối là những người đang thực hành công việc tạo tác động xã hội nhiều năm tại Việt Nam đến từ các công ty và tổ chức khác nhau, với mong muốn chia sẻ trải nghiệm "dấn thân"

của mình với những bạn trẻ quan tâm.

​Title Sponsor

​Silver Sponsors

MDDL series - Logo Sponsor-01.jpg
MDDL series - Logo Sponsor-02.jpg

Bronze  Sponsors

Vietnam-Holding.png
index_edited.jpg
​ĐỐI TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
MDDL - Logo frame_VN Logo KHXH&NV .png
MDDL - Logo frame_Logo ĐH KHTN.png
MDDL - Logo frame_VN Logo UEF.png
HUTECH 2 Large.jpeg

​CỘNG ĐỒNG CỦA BẠN

​Là "Dear Our Community - Sự Nghiệp Hạnh Phúc". Chúng mình mở đường để dẫn lối bạn đến với cộng đồng tạo tác động xã hội đầu tiên tại Việt Nam. 

bottom of page