top of page

PANEL TALK 3 - ẢNH HƯỞNG CỦA HẠNH PHÚC ĐẾN TÁC ĐỘNG XÃ HỘI

Tất cả chúng ta ai cũng có một câu chuyện của riêng mình, câu chuyện ấy được hình thành từ chính những trải nghiệm cá nhân, những ký ức và những sự kiện khác nhau đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Chúng ảnh hưởng lên tính cách, suy nghĩ, giá trị sống mà chúng ta tin tưởng, ngay cả sự nghiệp mà chúng ta chọn để đeo đuổi.


Mời bạn cùng nghe lại phiên thảo luận Panel Talk 2 với chủ đề “Sức mạnh câu chuyện cá nhân lên tác động xã hội” do ba nhân vật đầy tâm huyết từ Dear Our Community bao gồm:


💟 Nguyễn Thuỷ Tiên, Co-Founder & Giám Đốc Điều Hành, Mạng lưới Ung Thư Vú Việt Nam (BCNV)


💟 Huỳnh Hoàng Tố Trinh, Founder, Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng Bông Sen


💟 Sen Nguyễn, Nhà báo độc lập, Mekong Data Journalism Fellowship 2021 & Oxfam’s Journalism for Equitable Asia Merit Award 2020


ẢNH HƯỞNG CỦA HẠNH PHÚC ĐẾN TÁC ĐỘNG XÃ HỘI
ẢNH HƯỞNG CỦA HẠNH PHÚC ĐẾN TÁC ĐỘNG XÃ HỘI

Nếu câu chuyện của nhân vật truyền cảm hứng hay khiến bạn hồi tưởng lại chính trải nghiệm, câu chuyện của chính mình. Hãy gửi những lời chia sẻ qua email của chương trình tại địa chỉ dearourcommunity@gmail.com.


Bạn có thể theo dõi trang Dear Our Community https://www.facebook.com/dearourcommunity để xem các cập nhật mới nhất về chương trình.


0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Bài viết mới nhất
Xem nhiều
bottom of page