top of page

ESP 16: OUR CAREER PATH IS A LEARNING JOURNEY - EMILY HAMBLIN

Are you under a lot of pressure in choosing your future path and asking yourself “How can I find a career that both makes me happy and has a positive impact on society?”


This question has become more pressing with the rapidly changing society and job opportunities around us. This special personal story shared by Emily Hamblin, British Consul General in Vietnam with Dear Our Community will help you lift this veil of confusion through her own real-life experiences which have led her to this current diplomatic career.


EMILY HAMBLIN
EMILY HAMBLIN

Bạn đang gặp nhiều áp lực trong việc chọn lựa con đường tương lai của mình với câu hỏi “Làm sao để tìm được công việc vừa làm bản thân mình thấy hạnh phúc và vừa tạo ra được tác động tích cực cho xã hội?”


Câu hỏi này ngày càng trở nên thách thức với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội và cơ hội công việc xung quanh chúng ta. Câu chuyện cá nhân đặc biệt mà cô Emily Hamblin, Tổng Lãnh Sự Anh tại Việt Nam chia sẻ với Dear Our Community sẽ giúp bạn vén bức màn mông lung này qua chính những trải nghiệm thực tế mà Emily trải qua để dẫn cô đến với công việc ngoại giao hiện tại.


Nếu câu chuyện của nhân vật truyền cảm hứng hay khiến bạn hồi tưởng lại chính trải nghiệm, câu chuyện của chính mình. Hãy gửi những lời chia sẻ qua email của chương trình tại địa chỉ dearourcommunity@gmail.com.


Bạn có thể theo dõi trang Dear Our Community https://www.facebook.com/dearourcommunity để xem các cập nhật mới nhất về chương trình.
0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Bài viết mới nhất
Xem nhiều
bottom of page