top of page

LÀM SAO ĐO LƯỜNG VÀ TRUYỀN THÔNG DỰ ÁN TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI?

Xác định mục tiêu tạo tác động xã hội


Đầu tiên, hãy xác định mục tiêu cụ thể mà bạn muốn tạo tác động xã hội. Đặt ra câu hỏi: Bạn đang cố gắng giải quyết vấn đề gì? Ai sẽ hưởng lợi từ giải pháp của bạn? Làm thế nào để tạo ra giá trị cho họ?


Mục tiêu tạo tác động cần phải liên quan chặt chẽ đến sứ mệnh và tầm nhìn của tổ chức hay công ty. Hãy đảm bảo rằng chúng cũng tuân theo nguyên tắc SMART (Cụ thể, Đo lường được, Đạt được, Liên quan và Có thời hạn).


Ví dụ, nếu bạn phát triển thiết bị năng lượng mặt trời để cung cấp nước sạch cho cộng đồng nông thôn, mục tiêu tạo tác động có thể là hỗ trợ cho hơn 10.000 hộ gia đình có nước uống an toàn vào cuối năm nay.


Bạn đang cố gắng giải quyết vấn đề gì? Ai sẽ hưởng lợi từ giải pháp của bạn? Làm thế nào để tạo ra giá trị cho họ?
Bạn đang cố gắng giải quyết vấn đề gì? Ai sẽ hưởng lợi từ giải pháp của bạn? Làm thế nào để tạo ra giá trị cho họ? - Nguồn: BetterUp

Chọn các chỉ số tác động xã hội


Tiếp theo, hãy chọn các chỉ số tác động - những thước đo giúp bạn theo dõi và định lượng sự tiến bộ trong việc đạt được mục tiêu tác động. Chúng cần phải liên quan, đáng tin cậy và hữu ích. Các chỉ số này cũng nên dễ dàng được thu thập, phân tích và truyền thông.


Ví dụ, nếu mục tiêu tạo tác động của bạn là giúp người dân tiếp cận nước uống an toàn, các chỉ số có thể bao gồm số lượng thiết bị được lắp đặt, lượng nước đã được làm sạch, giảm số lượng bệnh truyền nhiễm qua nước, và ý kiến phản hồi từ người dùng.


Bạn có thể sử dụng các nền tảng và công cụ hiện có, chẳng hạn như Theory of Change (Lý thuyết thay đổi), the Logic Model (Mô hình logic), hoặc Impact Management Project (Dự án quản lý tác động) để giúp bạn chọn và xác định các chỉ số tác động.


Các chỉ số tác động - những thước đo giúp theo dõi và định lượng mục tiêu tác động
Các chỉ số tác động - những thước đo giúp bạn theo dõi và định lượng sự tiến bộ trong việc đạt được mục tiêu tác động - Nguồn: 3BACK

Thu thập và phân tích dữ liệu tác động xã hội


Bước tiếp theo là thu thập và phân tích dữ liệu tác động, bao gồm thu thập, tổ chức và giải thích thông tin liên quan đến các chỉ số tác động. Bạn có thể sử dụng các phương pháp như khảo sát, phỏng vấn, quan sát, thử nghiệm hoặc dữ liệu thứ cấp để thu thập dữ liệu. Đồng thời, sử dụng các công cụ và kỹ thuật thích hợp như bảng tính, cơ sở dữ liệu, phần mềm hoặc số liệu thống kê để phân tích dữ liệu.


Điều quan trọng là cần thu thập và phân tích dữ liệu một cách thường xuyên, đáng tin cậy và khách quan. Ví dụ, nếu bạn đang đo lượng nước được làm sạch bởi thiết bị do công ty bạn sản xuất, bạn có thể sử dụng một cảm biến ghi lại khối lượng và chất lượng của nước mỗi khi thiết bị được sử dụng.


Cần thu thập và phân tích dữ liệu một cách thường xuyên, đáng tin cậy và khách quan
Cần thu thập và phân tích dữ liệu một cách thường xuyên, đáng tin cậy và khách quan - Nguồn: IVEY BUSINESS JOURNAL

Báo cáo và truyền thông câu chuyện tạo tác động xã hội


Bước cuối cùng là báo cáo và truyền thông câu chuyện tạo tác động của doanh nghiệp hay tổ chức. Đây là quá trình trình trình bày và chia sẻ dữ liệu về tác động theo cách rõ ràng, hấp dẫn và đáng tin cậy.


Bạn có thể sử dụng nhiều định dạng khác nhau như báo cáo, thuyết trình, video, podcast hoặc phương tiện truyền thông xã hội để tiếp cận đối tượng mục tiêu như nhà đầu tư, khách hàng, đối tác hoặc người hưởng lợi. Đồng thời, sử dụng các yếu tố như biểu đồ, đồ thị, hình ảnh và lời dẫn để minh họa cho câu chuyện.


Hãy đảm bảo thông tin bạn truyền đạt là minh bạch và chân thực. Ví dụ, nếu bạn đang báo cáo việc giảm các bệnh truyền nhiễm qua môi trường nước nhờ sử dụng thiết bị do công ty bạn sản xuất, bạn có thể dùng biểu đồ để thể hiện sự giảm trong tỉ lệ mắc bệnh theo thời gian, và một trích dẫn từ một người dùng chia sẻ cách thiết bị cải thiện sức khoẻ và chất lượng cuộc sống của họ.


Báo cáo và truyền thông câu chuyện tạo tác động của doanh nghiệp hay tổ chức
Báo cáo và truyền thông câu chuyện tạo tác động của doanh nghiệp, tổ chức - Nguồn: ITD World Vietnam

Nguồn:


Để hiểu rõ hơn về phương pháp truyền thông hiệu quả, tạo tác động xã hội hãy tìm hiểu Khoá học Truyền Thông Tạo Tác Động Xã Hội tại:


0 bình luận
Xem nhiều
Bài viết mới nhất